Flag of the Norway

Norway World News API

Get the live top world headlines from Norway with our JSON API.

Get API key for the Norway World News API

API Demonstration

This example demonstrates the HTTP request to make and the JSON response you will receive when you use the news api to get the top headlines from Norway.

GET
https://gnews.io/api/v4/top-headlines?country=no&category=world&apikey=API_KEY
{
  "totalArticles": 58053,
  "articles": [
    {
      "title": "Melania med skeiv flørt",
      "description": "Prøver å mobilisere hittil motvillig velgergruppe for ektemannen.",
      "content": "Melania Trump rekker nå ut ei hånd til konservative skeive, i håp om å mobilisere en velgergruppe som hittil for en stor del har stilt seg negative til ektemann og presidentkandidat Donald Trump, melder ABC News.\n53-åringen kunngjorde den omfattende ... [3074 chars]",
      "url": "https://www.dagbladet.no/nyheter/melania-med-skeiv-flort/81308562",
      "image": "https://www.dagbladet.no/images/81308936.jpg?imageId=81308936&panow=100&panoh=50.714285714286&panox=0&panoy=14.285714285714&heightw=100&heighth=100&heightx=0&heighty=0&width=1200&height=630",
      "publishedAt": "2024-04-24T11:49:24Z",
      "source": {
        "name": "Dagbladet.no",
        "url": "https://www.dagbladet.no"
      }
    },
    {
      "title": "Boeing taper inntekter i første kvartal",
      "description": "Inntektene til flyprodusenten går ned, etter et kvartal i motvind.",
      "content": "Boeing taper inntekter i første kvartal\nInntektene til flyprodusenten går ned, etter et kvartal i motvind.\nKopier lenke\nKopier lenke\nDel på Facebook\nDel på Facebook\nDel med e-post\nDel med e-post\nFlyprodusenten Boeing rapporterer om inntekter på 16,56... [1599 chars]",
      "url": "https://e24.no/internasjonal-oekonomi/i/OobGm3/boeing-taper-inntekter-i-foerste-kvartal",
      "image": "https://akamai.vgc.no/v2/images/aa5214b5-c7d6-4fbe-8561-4f9d1ae07cc5?fit=crop&format=auto&h=1267&w=1900&s=44c91982ace9b99e140a062dd1728e4d8a792473",
      "publishedAt": "2024-04-24T11:46:19Z",
      "source": {
        "name": "E24",
        "url": "https://e24.no"
      }
    },
    {
      "title": "EU-parlamentet stemte nei til å kriminalisere voldtekt",
      "description": "Med stort flertall har EU-parlamentet vedtatt en lovpakke rettet mot å bekjempe vold mot kvinner. Men til manges fortvilelse er voldtekt ikke omfattet.",
      "content": "Med stort flertall har EU-parlamentet vedtatt en lovpakke rettet mot å bekjempe vold mot kvinner. Men til manges fortvilelse er voldtekt ikke omfattet.\nDirektivet er allerede historisk: Det er den første i sitt slag i EU som tar et helhetlig grep om ... [2500 chars]",
      "url": "https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/B0VAm7/eu-kriminaliserer-omskjaering-og-tvangsekteskap-men-ikke-voldtekt",
      "image": "https://akamai.vgc.no/v2/images/5c571843-b2f3-498d-a72b-6e53166d91f9?format=auto&w=1080&s=fae787698611f7c3da751a45950cabd13c8326be",
      "publishedAt": "2024-04-24T11:45:14Z",
      "source": {
        "name": "VG",
        "url": "https://www.vg.no"
      }
    }
  ]
}

Categories