Flag of the Norway

Norway World News API

Get the live top world headlines from Norway with our JSON API.

Get API key for the Norway World News API

API Demonstration

This example demonstrates the HTTP request to make and the JSON response you will receive when you use the news api to get the top headlines from Norway.

GET
https://gnews.io/api/v4/top-headlines?country=no&category=world&apikey=API_KEY
{
  "totalArticles": 34309,
  "articles": [
    {
      "title": "Nato tar grep mot Putin: Ber om 300.000 soldater i beredskap på østflanken",
      "description": "Dersom krigen eskalerer og kommer ut av kontroll, må Nato være forberedt. Derfor blir 30 medlemsland nå bedt om å være klare til å bidra med store mengder soldater, våpen og ammunisjon.",
      "content": "Idet krigen om få dager går inn i sin 14. måned er det ingen tegn til at Vladimir Putin ønsker fred. Tvert imot kommer det svært tydelige signaler om at krigen vil bli trappet betydelig opp i nær fremtid.\nHer kan du lese alt om krigen i Ukraina!\nDerf... [3807 chars]",
      "url": "https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2023/03/20/195911214/nato-tar-grep-mot-putin-ber-om-300-000-soldater-i-beredskap-pa-ostflanken",
      "image": "https://imaginary.abcmedia.no/resize?width=980&interlace=true&url=https%3A%2F%2Fabcnyheter.drpublish.aptoma.no%2Fout%2Fimages%2Farticle%2F%2F2023%2F03%2F20%2F195911215%2F1%2Foriginal%2F80509932.jpg",
      "publishedAt": "2023-03-20T18:37:26Z",
      "source": {
        "name": "ABC Nyheter",
        "url": "https://www.abcnyheter.no"
      }
    },
    {
      "title": "Tresifret inflasjon i Argentina: - Det er uutholdelig",
      "description": "BUENOS AIRES (E24): I Argentina øker prisene på mat, strøm og gass fra måned til måned. I takt med den stigende inflasjonen, øker også fattigdommen.",
      "content": "Tresifret inflasjon i Argentina: – Det er uutholdelig\nBUENOS AIRES (E24): I Argentina øker prisene på mat, strøm og gass fra måned til måned. I takt med den stigende inflasjonen, øker også fattigdommen.\nAVHENGIG AV HJELP: Rosana Moringo (27) har vent... [5726 chars]",
      "url": "https://e24.no/internasjonal-oekonomi/i/JQpq3R/tresifret-inflasjon-i-argentina-det-er-uutholdelig",
      "image": "https://akamai.vgc.no/v2/images/0341e555-a653-4511-b6df-65af59c30f35?fit=crop&format=auto&h=1267&w=1900&s=67b3e9f41c9626ea940eb30b9d4d3c8d0d5af124",
      "publishedAt": "2023-03-20T17:07:12Z",
      "source": {
        "name": "E24",
        "url": "https://e24.no"
      }
    },
    {
      "title": "Kina har ikke interesse av at Russland blir for svakt",
      "description": "Stormaktsrivaliseringen mellom USA og Kina er et omdreiningspunkt i utenrikspolitikken globalt.",
      "content": "BESØK: Kinas nylig gjenvalgte president Xi Jinping er på besøk i Moskva. Her med Russlands president Vladimir Putin. Her fra et tidligere møte mellom de to i Usbekistan i 2022.\nKina har ikke interesse av at Russland blir for svakt\nStormaktsrivaliseri... [5547 chars]",
      "url": "https://e24.no/internasjonal-oekonomi/i/VPdOM3/kina-har-ikke-interesse-av-at-russland-blir-for-svakt",
      "image": "https://akamai.vgc.no/v2/images/fe9b41e2-e2dc-49b6-b8d7-230c27a0e73e?fit=crop&format=auto&h=1328&w=1900&s=31cbd70a87a2c7d7819c63d29f6252587955a3dc",
      "publishedAt": "2023-03-20T16:41:39Z",
      "source": {
        "name": "E24",
        "url": "https://e24.no"
      }
    }
  ]
}

Categories