Flag of the Norway

Norway Nation News API

Get the live top nation headlines from Norway with our JSON API.

Get API key for the Norway Nation News API

API Demonstration

This example demonstrates the HTTP request to make and the JSON response you will receive when you use the news api to get the top headlines from Norway.

GET
https://gnews.io/api/v4/top-headlines?country=no&category=nation&apikey=API_KEY
{
  "totalArticles": 103015,
  "articles": [
    {
      "title": "To år med fullskala krig: Derfor går det russernes vei",
      "description": "Det blåser Russlands vei i krigen for øyeblikket – men eksperter mener at det kan snu, helt avhengig av hjelp fra Vesten.",
      "content": "Det blåser Russlands vei i krigen for øyeblikket – men eksperter mener at det kan snu, helt avhengig av hjelp fra Vesten.\nRussiske soldater i Avdijivka - bildet er en skjermdump fra en video som ble lagt ut på sosiale medier den 22 februar. Foto: Rus... [6428 chars]",
      "url": "https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/eJAx2l/to-aar-med-fullskala-krig-derfor-gaar-det-russernes-vei",
      "image": "https://akamai.vgc.no/v2/images/9d322807-df7c-4b8f-91f3-6781f95b7e3d?format=auto&h=&w=1080&s=eef398991444f16f6cc43bec2ac9eb55def2734e",
      "publishedAt": "2024-02-23T21:40:57Z",
      "source": {
        "name": "VG",
        "url": "https://www.vg.no"
      }
    },
    {
      "title": "Håper hytta blir tatt av vinden: - Gjør alt for å få jævelskapet revet",
      "description": "For Ann-Kristin Elvestad Ødegaard fra Sarpsborg er uvær godt nytt. Kanskje kan det løse en kommunal konflikt?",
      "content": "For Ann-Kristin Elvestad Ødegaard fra Sarpsborg er uvær godt nytt. Kanskje kan det løse en kommunal konflikt?\nLangs kysten sør for Sarpsborg har vindkastene målt opp til 30 meter i sekundet fredag.\nLavtrykket «Rolf», som har sneket seg innover fra Da... [4468 chars]",
      "url": "https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/Knd4p7/haaper-hytta-blir-tatt-av-vinden-gjoer-alt-for-aa-faa-jaevelskapet-revet",
      "image": "https://akamai.vgc.no/v2/images/ac1ee8e9-cc86-46cb-8ad9-bfa8f5e41da3?format=auto&h=&w=1080&s=4df4f64b434c2b1d4698f7a456cb2ec71adf2681",
      "publishedAt": "2024-02-23T20:55:20Z",
      "source": {
        "name": "VG",
        "url": "https://www.vg.no"
      }
    },
    {
      "title": "- Uforutsigbart og ustabilt",
      "description": "Flere brudd på arbeidsmiljøloven, vedvarende høye mobbetall, og ansatte som slutter etter kort tid.",
      "content": "i Sammendraget er laget av ChatGPT og godkjent av Dagbladet. Lukk Kort fortalt Glommasvingen skole i Sør-Odal har hatt flere brudd på arbeidsmiljøloven, høye mobbetall og stor turnover av ansatte.\nSkolen ble nylig stengt for de fleste klassetrinn da ... [8002 chars]",
      "url": "https://www.dagbladet.no/nyheter/uforutsigbart-og-ustabilt/81022947",
      "image": "https://www.dagbladet.no/images/81023437.jpg?imageId=81023437&panow=100&panoh=100&panox=0&panoy=0&heightw=100&heighth=100&heightx=0&heighty=0&width=1200&height=630",
      "publishedAt": "2024-02-23T20:24:37Z",
      "source": {
        "name": "Dagbladet.no",
        "url": "https://www.dagbladet.no"
      }
    }
  ]
}

Categories