Flag of the Norway

Norway Nation News API

Get the live top nation headlines from Norway with our JSON API.

Get API key for the Norway Nation News API

API Demonstration

This example demonstrates the HTTP request to make and the JSON response you will receive when you use the news api to get the top headlines from Norway.

GET
https://gnews.io/api/v4/top-headlines?country=no&category=nation&apikey=API_KEY
{
  "totalArticles": 67402,
  "articles": [
    {
      "title": "NRK Troms og Finnmark",
      "description": "Ny kraftlinje er lyst ut på anbud, selv om det ikke er avgjort om Melkøya skal gå på strøm. – Statlig arroganse, sier reineier.",
      "content": "– Dette er ingen bombe, men helt kjent stil fra den kanten. Man iverksetter ting før det formelt er avgjort, sier reineier Nils Mikkelsen Utsi.\nUtsi er leder i reinbeitedistrikt 22 Fiettar i Vest-Finnmark og vil få en eventuell kraftlinje fra Skaidi ... [5948 chars]",
      "url": "https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/anbudet-pa-kraftlinja-er-lyst-ut-for-equinor-har-fatt-klarsignal_-_-ny-fosen-sak-1.16340488",
      "image": "https://gfx.nrk.no/qDbxYiWbYCjMaN8AZkZsHQaLd1KRllUxXulLFHsf4XWQ.jpg",
      "publishedAt": "2023-03-20T17:15:32Z",
      "source": {
        "name": "NRK",
        "url": "https://www.nrk.no"
      }
    },
    {
      "title": "Skadet under opptreden: - Smertene har vært intense",
      "description": "GOD KVELD NORGE (TV 2): Det gikk ikke helt som planlagt for Alexandra Rotan under helgens «We Will Rock You»-show.",
      "content": "GOD KVELD NORGE (TV 2): Det gikk ikke helt som planlagt for Alexandra Rotan under helgens «We Will Rock You»-show.\nSKADET: Alexandra Rotan ble skadet under helgens opptreden i Oslo Spektrum. Her fotografert under Idrettsgallaen 2023. Foto: Rodrigo Fr... [1898 chars]",
      "url": "https://www.tv2.no/underholdning/god-kveld-norge/skadet-under-opptreden-smertene-har-vaert-intense/15598656/",
      "image": "https://www.cdn.tv2.no/images/15598739.jpg?imageId=15598739&panow=100.18099547511&panoh=50.945945945946&panox=0.18099547511312&panoy=12.162162162162&heightw=33.356643356643&heighth=81.361256544503&heightx=37.062937062937&heighty=10.994764397906&width=1200&height=630",
      "publishedAt": "2023-03-20T16:54:29Z",
      "source": {
        "name": "TV 2",
        "url": "https://www.tv2.no"
      }
    },
    {
      "title": "Tar oppgjør med Ap-toppene:",
      "description": "Én av Aps store ordførerveteraner, Ole Laurits Haugen på Hitra, tror mange populære Ap-ordførere rett og slett ikke ønsker besøk fra partitoppene i valgkampen.",
      "content": "– Den typen besøk er nok ikke noe man roper om langs kysten. Slike besøk kan nok snarere få motsatt effekt, frykter han.\n– Lakseskatten har skapt mye motstand og uro langs kysten. Det er levebrødet til folk vi snakker om. På Hitra har vi hatt noen år... [6461 chars]",
      "url": "https://www.nrk.no/norge/tar-oppgjor-med-ap-toppene_-_-de-skjonner-ikke-hverdagen-til-folk-flest-1.16339893",
      "image": "https://gfx.nrk.no/lcLGpgEe7QLS1I3p7jJxjQU6YNQx5z9fmyF-USGCM-1A.jpg",
      "publishedAt": "2023-03-20T16:28:10Z",
      "source": {
        "name": "NRK",
        "url": "https://www.nrk.no"
      }
    }
  ]
}

Categories