Flag of the Norway

Norway Technology News API

Get the live top technology headlines from Norway with our JSON API.

Get API key for the Norway Technology News API

API Demonstration

This example demonstrates the HTTP request to make and the JSON response you will receive when you use the news api to get the top headlines from Norway.

GET
https://gnews.io/api/v4/top-headlines?country=no&category=technology&apikey=API_KEY
{
  "totalArticles": 17221,
  "articles": [
    {
      "title": "Genial app legges ned",
      "description": "OnePlus har valgt å legge ned den genialt kryss-plattform-dele-appen Clipt fra og med 30. september og fansen fortviler.",
      "content": "For de av oss som bruker iPhone, Android, iPad, Windows og Mac er det, dessverre grunnet lukkede økosystem, et herk å gjøre noe så enkelt som å lime inn kopiert tekst, dele bilder og video på tvers av plattformene.\nHar du brukt OnePlus Labs’ Clipt?\nD... [1398 chars]",
      "url": "https://itavisen.no/2023/09/29/oneplus-sin-geniale-app-clipt-stenger/",
      "image": "https://static.itavisen.no/wp-content/uploads/2023/09/clipt-hero.png",
      "publishedAt": "2023-09-29T15:05:13Z",
      "source": {
        "name": "ITavisen.no",
        "url": "https://itavisen.no"
      }
    },
    {
      "title": "Endelig er sikkerhetsmåneden på vei i riktig retning",
      "description": "Ekte motstandskraft i et digitalt landskap i stadig endring krever at vi bygger sikkerhetskulturene våre på åpenhet – og det krever mer enn bare phishing-simuleringer.",
      "content": "De siste årene har vi i Junglemap kritisert den europeiske sikkerhetsmåneden fordi den i liten grad har bidratt til kontinuerlig oppmerksomhet rundt informasjonssikkerhet. Sikkerhet er ikke noe du skaffer deg én gang i året.\nVi er derfor glade for at... [2089 chars]",
      "url": "https://www.digi.no/artikler/debatt-endelig-er-sikkerhetsmaneden-pa-vei-i-riktig-retning/537300",
      "image": "https://images.gfx.no/1200x676/2800/2800788/junglemap-trio.jpg",
      "publishedAt": "2023-09-29T12:47:00Z",
      "source": {
        "name": "digi.no",
        "url": "https://www.digi.no"
      }
    },
    {
      "title": "Atomkraftallianse: Verden må inkludere atomkraften",
      "description": "Frankrike leder an i en atomkraftallianse som legger frem en rekke krav til FNs neste klimakonferanse. De ønsker bedre finansiering og mer offentlig og privat samarbeid for å bygge mer atomkraft.",
      "content": "Artikkelen er sampublisert med Energi og Klima.\nFredag avsluttet 20 atomkraftstater, 11 av dem medlem av EU, en konferanse i Paris der de i sluttdokumentet understreker at verden ikke når klimamålene uten å satse på mer atomkraft.\nHele 10 prosent av ... [3075 chars]",
      "url": "https://www.tu.no/artikler/atomkraftallianse-verden-ma-inkludere-atomkraften/537624",
      "image": "https://images.gfx.no/1200x676/2802/2802174/P0159390601.jpg",
      "publishedAt": "2023-09-29T12:35:48Z",
      "source": {
        "name": "Tu.no",
        "url": "https://www.tu.no"
      }
    }
  ]
}

Categories