Flag of the Norway

Norway Science News API

Get the live top science headlines from Norway with our JSON API.

Get API key for the Norway Science News API

API Demonstration

This example demonstrates the HTTP request to make and the JSON response you will receive when you use the news api to get the top headlines from Norway.

GET
https://gnews.io/api/v4/top-headlines?country=no&category=science&apikey=API_KEY
{
  "totalArticles": 2869,
  "articles": [
    {
      "title": "- Vær motsatt av «hard to get»",
      "description": "Ny forskning viser at man lykkes bedre på datingapper ved å engasjere seg i den andre, også på profilteksten.",
      "content": "En ny studie har undersøkt hva som blir ansett som mest attraktivt på datingappene. Resultatene avdekker at de som viser genuin interesse for den andre på sin profil fremstår som mer attraktiv, ifølge Forskning.no.\n– De viser at det å uttrykke intere... [4051 chars]",
      "url": "https://www.kk.no/samliv/vaer-motsatt-av-hard-to-get/81216591",
      "image": "https://labrador-www.kk.no/images/81304899.jpg?imageId=81304899&panow=100&panoh=100&panox=0&panoy=0&heightw=100&heighth=100&heightx=0&heighty=0&width=1200&height=630",
      "publishedAt": "2024-04-23T21:15:59Z",
      "source": {
        "name": "kk.no",
        "url": "https://www.kk.no"
      }
    },
    {
      "title": "Uløste og uløselige oppgaver",
      "description": "Jeg ser meg rundt i samfunnet og ser en masse uløste oppgaver. Samtidig ser jeg et samfunn som bruker en mengde ressurser på en uløselig oppgave.",
      "content": "Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.\nJeg ser meg rundt i samfunnet og ser en masse uløste oppgaver. Samtidig ser jeg et samfunn som bruker en mengde ressurser på en ... [1408 chars]",
      "url": "https://www.an.no/uloste-og-uloselige-oppgaver/o/5-4-1948403",
      "image": "https://g.api.no/obscura/API/dynamic/r1/ece5/tr_2000_2000_s_f/1713896424000/avno/2024/4/23/20/Debattvignetter%2B-%2BSteins%2Bversjon%2B-%2B2024-04-23T222944.555.jpg?chk=D44004",
      "publishedAt": "2024-04-23T18:40:21Z",
      "source": {
        "name": "Avisa Nordland",
        "url": "https://www.an.no"
      }
    },
    {
      "title": "Voyager 1 ringer hjem etter måneder med uforståelige data",
      "description": "Nasas romsonde Voyager 1 sender igjen forståelige data hjem til jorda etter måneder med kaudervelsk. Sonden forlot solsystemet i 2012.",
      "content": "Voyager er ufattelige 24 milliarder kilometer fra jorda, og beskjeder tar 22,5 timer på å nå fram.\nNasa opplyser at det ble stopp i forståelige data 14. november 2023, selv om kontrollsenteret ved Jet Propulsion Laboratory kunne registrere at den mot... [1226 chars]",
      "url": "https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2024/04/22/195997241/voyager-1-ringer-hjem-etter-maneder-med-uforstaelige-data?nr=1",
      "image": "https://www.abcnyheter.no/static/img/abcn_open-graph.png",
      "publishedAt": "2024-04-22T20:48:05Z",
      "source": {
        "name": "ABC Nyheter",
        "url": "https://www.abcnyheter.no"
      }
    }
  ]
}

Categories