Flag of the Norway

Norway Science News API

Get the live top science headlines from Norway with our JSON API.

Get API key for the Norway Science News API

API Demonstration

This example demonstrates the HTTP request to make and the JSON response you will receive when you use the news api to get the top headlines from Norway.

GET
https://gnews.io/api/v4/top-headlines?country=no&category=science&apikey=API_KEY
{
  "totalArticles": 2949,
  "articles": [
    {
      "title": "Tilliten til forskning blant republikanere stuper: - Pandemien har gjort det verre",
      "description": "Under halvparten av republikanere mener at forskning har en «stort sett positiv effekt» på samfunnet. Harvard-professor Naomi Oreskes mener samfunnsdebatten under pandemien har deler av skylden.",
      "content": "Boston (Khrono): Andelen amerikanere som mener at forskning har en stort sett positiv effekt er på vei ned. Det viser en undersøkelse fra Pew Research Center som kom ut i 2023.\nFakta Khrono i USA I en serie reportasjer vil Khrono undersøke hvordan de... [7341 chars]",
      "url": "https://www.khrono.no/tilliten-til-forskning-blant-republikanere-stuper-pandemien-har-gjort-det-verre/888822",
      "image": "https://image.khrono.no/889126.jpg?imageId=889126&x=0&y=8.37&cropw=100&croph=63.55&panox=0&panoy=8.37&panow=100&panoh=63.55&width=1200&height=683",
      "publishedAt": "2024-07-12T12:30:43Z",
      "source": {
        "name": "Khrono",
        "url": "https://www.khrono.no"
      }
    },
    {
      "title": "Biden: Nevrologiske undersøkelser viser at jeg er i fin form",
      "description": "USAs president Joe Biden sier at nevrologiske undersøkelser viser at han er i god form. Den siste undersøkelsen ble foretatt i februar.",
      "content": "– Jeg har tatt tre omfattende og intense nevrologiske undersøkelser hos en nevrolog, og alle har vist at jeg er i god form, sa Biden på en pressekonferanse torsdag.\nDen siste nevrologiske undersøkelsen ble gjort i februar i forbindelse med presidente... [299 chars]",
      "url": "https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2024/07/12/196015089/biden-nevrologiske-undersokelser-viser-at-jeg-er-i-fin-form?nr=1",
      "image": "https://imaginary.abcmedia.no/resize?width=980&aspectratio=16:9&nocrop=false&interlace=true&url=https%3A%2F%2Fabcnyheter.drpublish.aptoma.no%2Fout%2Fimages%2Farticle%2F%2F2024%2F07%2F12%2F196015090%2F1%2Foriginal%2F110574132.jpg",
      "publishedAt": "2024-07-12T00:37:19Z",
      "source": {
        "name": "ABC Nyheter",
        "url": "https://www.abcnyheter.no"
      }
    },
    {
      "title": "Strandede astronauter har fortsatt tro på Boeing-kapsel",
      "description": "De to Nasa-astronautene som har vært strandet på Den internasjonale romstasjonen, sier de fortsatt setter sin lit til at Boeings romkapsel skal få dem hjem.",
      "content": "Butch Wilmore og Suni Williams forlot jorden 5. juni etter flere år med forsinkelser og tekniske problemer med romfartøyet Starliner. To ganger tidligere måtte de avbryte oppskytingen etter at de var på plass og hadde spent setebeltene i kapselen.\nEt... [1164 chars]",
      "url": "https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2024/07/10/196014777/strandede-astronauter-har-fortsatt-tro-pa-boeing-kapsel?nr=1",
      "image": "https://imaginary.abcmedia.no/resize?width=980&aspectratio=16:9&nocrop=false&interlace=true&url=https%3A%2F%2Fabcnyheter.drpublish.aptoma.no%2Fout%2Fimages%2Farticle%2F%2F2024%2F07%2F10%2F196014778%2F1%2Foriginal%2F110521376.jpg",
      "publishedAt": "2024-07-10T20:54:40Z",
      "source": {
        "name": "ABC Nyheter",
        "url": "https://www.abcnyheter.no"
      }
    }
  ]
}

Categories