Flag of the Sweden

Sweden Science News API

Get the live top science headlines from Sweden with our JSON API.

Get API key for the Sweden Science News API

API Demonstration

This example demonstrates the HTTP request to make and the JSON response you will receive when you use the news api to get the top headlines from Sweden.

GET
https://gnews.io/api/v4/top-headlines?country=se&category=science&apikey=API_KEY
{
  "totalArticles": 1103,
  "articles": [
    {
      "title": "Kliniska forskningen i Västra Götaland är bäst i Sverige",
      "description": "Resultat av utvärdering av Vetenskapsrådet visar: Klinisk forskning i VGR, på Sahlgrenska och Göteborgs universitet håller mycket hög kvalitet.",
      "content": "Klinisk forskning, som ofta genomförs på människor, leder till bättre hälsa och utvecklar sjukvården. Och kvaliteten på just den forskningen håller hög kvalitet, konstaterar Vetenskapsrådet i en ny rapport.\nMyndigheten har betygsatt de sju regioner s... [1967 chars]",
      "url": "https://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4stsverige/utv%C3%A4rdering-visar-kliniska-forskningen-i-v%C3%A4stra-g%C3%B6taland-%C3%A4r-b%C3%A4st-i-sverige-1.95924652",
      "image": "https://www.gp.se/image/policy:1.95924639:1680270918/image.jpg?f=Wide%26w=1200%26%24p%24f%24w=834285a",
      "publishedAt": "2023-04-01T15:06:42Z",
      "source": {
        "name": "Göteborgs-Posten",
        "url": "https://www.gp.se"
      }
    },
    {
      "title": "Forskare slår fast: ”BOAT” var ljusaste ljusstrålen som någonsin uppmätts",
      "description": "Ett fenomen som bara händer var 10 000:e år och en gamma-stråle av aldrig tidigare skådat slag. I ett halvår har Nasa-forskare studerat GRB:n och nu konstaterar de – det är den ljusaste ljusstrålen någonsin.",
      "content": "Det var den 9 oktober i fjol som astronomernas instrument fick utslag av sällsynt art. Nämligen en gammablixt (GRB) av en sådan magnitud att de helt bländades. Strålningen som fångades upp av flertalet satelliter har nu analyserats och i veckan slog ... [2635 chars]",
      "url": "https://www.nyteknik.se/rymden/forskare-slar-fast-boat-var-ljusaste-ljusstralen-som-nagonsin-uppmatts/2019125",
      "image": "https://image.nyteknik.se/2019130.webp?imageId=2019130&x=0&y=0&cropw=100&croph=100&panox=0&panoy=0&panow=100&panoh=100&width=1200&height=683&format=jpg",
      "publishedAt": "2023-04-01T06:00:00Z",
      "source": {
        "name": "Ny Teknik",
        "url": "https://www.nyteknik.se"
      }
    },
    {
      "title": "Ultramassivt svart hål upptäckt: ”Massa 30 miljarder gånger solens”",
      "description": "Astronomer har med hjälp av ny teknik upptäckt ett av de största svarta hål som hittills har registrerats.",
      "content": "Det ultramassiva svarta hålet är ett av bara fyra som upptäckts och har en massa som är mer än 30 miljarder gånger solens massa, enligt en studie.\nDet skulle kunna vara det största som registrerats, men det är svårt att avgöra med säkerhet, enligt st... [407 chars]",
      "url": "https://www.nyteknik.se/rymden/ultramassivt-svart-hal-upptackt-massa-30-miljarder-ganger-solens/2018657",
      "image": "https://image.nyteknik.se/2018661.webp?imageId=2018661&x=0&y=0&cropw=100&croph=100&panox=0&panoy=0&panow=100&panoh=100&width=1200&height=683&format=jpg",
      "publishedAt": "2023-03-30T04:36:00Z",
      "source": {
        "name": "Ny Teknik",
        "url": "https://www.nyteknik.se"
      }
    }
  ]
}

Categories