Flag of the Sweden

Sweden Science News API

Get the live top science headlines from Sweden with our JSON API.

Get API key for the Sweden Science News API

API Demonstration

This example demonstrates the HTTP request to make and the JSON response you will receive when you use the news api to get the top headlines from Sweden.

GET
https://gnews.io/api/v4/top-headlines?country=se&category=science&apikey=API_KEY
{
  "totalArticles": 1898,
  "articles": [
    {
      "title": "Experten om regnkaoset i Dubai: Troligtvis inte molnsådd",
      "description": "På ett dygn föll det ett års regn över ökenstaden Dubai. På sociala medier började det spridas teorier om att cloud seeding – eller molnsådd – ligger bakom regnkaoset.\n– Det skulle förvåna mig av flera anledningar, säger Gabriele Messori, professor i meteorologi.",
      "content": "Cloud seeding eller molnsådd har testats och utvecklats i flera decennier. Det innebär att man sprider kemiska ämnen, ofta silverjodid, i luften med hjälp av flygplan eller kanoner på marken.\nPå så vis kan man öka eller minska nederbördsmängden i ett... [589 chars]",
      "url": "https://www.svt.se/nyheter/utrikes/experten-om-regnkaoset-i-dubai-troligtvis-inte-molnsadd",
      "image": "https://www.svtstatic.se/image-news/1200/1.91:1/0.74/0.61/3766c30e49eff9f8022578738552fd0d9a5f620296bd4b7983b03b4d1ea54190",
      "publishedAt": "2024-04-23T10:07:07Z",
      "source": {
        "name": "SVT Nyheter",
        "url": "https://www.svt.se"
      }
    },
    {
      "title": "Här byggs en av Europas största kvantdatorer",
      "description": "Just nu färdigställs en av Europas största kvantdatorer på Niels Bohr-institutet i Köpenhamn.\n– Detta är kulmen på många års hårt arbete av ett stort antal människor, säger Morten Kjaergaard, lektor vid Niels Bohr-institutet.",
      "content": "En kvantdator använder kvantmekanik för att göra flera beräkningar samtidigt, och kan göra beräkningar som en vanlig dator inte klarar av. Kvantdatorn som byggs i Danmark kommer att ha 25 kvantbitar. Det är lika många som redan finns i en kvantdator ... [1690 chars]",
      "url": "https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/har-byggs-en-av-europas-storsta-kvantdatorer",
      "image": "https://www.svtstatic.se/image-news/1200/1.91:1/0.13/0.02/36e3534403377a45ac5e422140a324da1a0472b37854c89d49194c07fc70e4b1",
      "publishedAt": "2024-04-23T01:14:33Z",
      "source": {
        "name": "SVT Nyheter",
        "url": "https://www.svt.se"
      }
    },
    {
      "title": "Ny studie: Därför sjunker kinesiska miljonstäder",
      "description": "Nästan hälften av Kinas storstadsområden sjunker mer än tre millimeter om året, visar en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Science. 270 miljoner personer bor i områdena vilket motsvarar 29 procent av Kinas befolkning, rapporterar CNN.",
      "content": "NyTeknik\nNy Teknik rapporterar om ny teknik inom energi, elbilsutveckling, övrig fordonsindustri, tech och digitalisering, it och telekom, innovation, miljö, om startupbolag och nya entreprenörer, om industrins utveckling och om hur tekniken förändra... [306 chars]",
      "url": "https://www.nyteknik.se/bygg/ny-studie-darfor-sjunker-kinesiska-miljonstader/4254444",
      "image": "https://image.nyteknik.se/4254450.jpg?imageId=4254450&panox=0&panoy=0&panow=0&panoh=0&width=1200&height=683",
      "publishedAt": "2024-04-22T07:33:00Z",
      "source": {
        "name": "Ny Teknik",
        "url": "https://www.nyteknik.se"
      }
    }
  ]
}

Categories