Flag of the Sweden

Sweden Health News API

Get the live top health headlines from Sweden with our JSON API.

Get API key for the Sweden Health News API

API Demonstration

This example demonstrates the HTTP request to make and the JSON response you will receive when you use the news api to get the top headlines from Sweden.

GET
https://gnews.io/api/v4/top-headlines?country=se&category=health&apikey=API_KEY
{
  "totalArticles": 2648,
  "articles": [
    {
      "title": "Järnbrist ökar i lumpen – varannan kvinna drabbad",
      "description": "En ny studie från bland annat Göteborgs universitet visar att värnpliktiga kvinnor med järnbrist mer än fördubblas efter fem månader i lumpen.",
      "content": "För första gången har värnpliktigas järnvärden studerats i Sverige och resultatet är anmärkningsvärt. Efter fem månader i lumpen ökade andelen kvinnor med järnbrist från 25 procent till 55 procent.\n– Det säger något om hur det finns brister i anpassn... [3806 chars]",
      "url": "https://www.gp.se/nyheter/sverige/jarnbrist-okar-i-lumpen-varannan-kvinna-drabbad.7beb6e5f-aca8-491c-a681-d3ee7855fc8f",
      "image": "https://www.gp.se/images/og/7beb6e5f-aca8-491c-a681-d3ee7855fc8f/images/3zmZrMWUjg09IVGf8iZo0gdXBCz8-WIDE.jpg?width=1200&quality=75",
      "publishedAt": "2024-07-15T15:31:30Z",
      "source": {
        "name": "Göteborgs-Posten",
        "url": "https://www.gp.se"
      }
    },
    {
      "title": "Cancerupptäckt ger forskare hopp",
      "description": "Forskare i USA och Storbritannien har upptäckt en metod att kunna bidra till att färre dör i en av våra dödligaste cancerformer.",
      "content": "Ett team av forskare från Storbritannien och USA har gjort en avgörande DNA-upptäckt, som man nu hoppas ska kunna hjälpa till att bota en av de dödligaste formerna av cancer, skriver The Guardian.\nDet gäller cancer i bukspottkörteln.\nCancer i bukspot... [889 chars]",
      "url": "https://www.dagensps.se/life-science/cancerupptackt-ger-forskare-hopp/",
      "image": "https://www.dagensps.se/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fdagensps.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com%2Fuploads%2F2024%2F07%2Fsdlt6MgjILWY4o-nh.jpg&w=1200&q=75",
      "publishedAt": "2024-07-15T12:24:21Z",
      "source": {
        "name": "Dagens PS",
        "url": "https://www.dagensps.se"
      }
    },
    {
      "title": "Hundar gör oss friskare",
      "description": "Hundar verkar göra oss friskare än vi skulle vara utan dem, mängder av studier visar på fysiska och psykiska fördelar med att ha husdjur.",
      "content": "Mådde bättre med husdjur\nANNONS\nMen hundägare är inte naturligt friskare än andra, att ha en hund i sitt liv medför dock på något sätt dessa fördelar.\nJames Serpell är professor i djuretik vid University of Pennsylvania i USA. Han gjorde en studie i ... [2854 chars]",
      "url": "https://news55.se/livsstil/husdjur/hundar-gor-oss-friskare/",
      "image": "https://news55.se/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fnews55.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com%2Fuploads%2F2024%2F07%2Fshiba-6633662_1280.jpg&w=1200&q=75",
      "publishedAt": "2024-07-15T10:36:17Z",
      "source": {
        "name": "News 55",
        "url": "https://news55.se"
      }
    }
  ]
}

Categories